KONTAKT

Siedziba firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
“TOP SERWIS” Sp. z o.o.
ul. Konrada 8
59-916 Bogatynia

KRS:
NIP:
REGON:
tel.:
fax:
e-mail:
0000235488
615-192-82-75
020073638
(+48) 75 77 23 840
(+48) 75 77 23 841
biuro@topserwis.info
Sekretariat:
tel. (+48) 75 77 23 840 tel.
(+48) 75 77 23 843

Dział handlowy:
tel. (+48) 75 77 23 842
tel. (+48) 75 77 23 844

Produkcja i remonty
(Kierownicy Robót):

tel. (+48) 75 77 23 845

Księgowość
tel. (+48) 75 77 23 844

Kadry:
tel. (+48) 75 77 23 846

Pokaż “TOP SERWIS” Sp. z o.o. na większej mapie